Energa zainstalowała dwa miliony liczników zdalnego odczytu

Energa zainstalowała dwa miliony liczników zdalnego odczytu
fot. Energa

W sieci dystrybucyjnej spółki Energa-Operator działa już ponad dwa miliony tzw. inteligentnych liczników. Zdalnym pomiarem objętych jest już niemal 70 proc. odbiorców, prosumentów i wytwórców przyłączonych do sieci operatora.

Obowiązek instalowania liczników zdalnego odczytu nakłada na operatorów systemu dystrybucyjnego Prawo energetyczne. Według art. 11t ustawy do końca 2028 roku każdy operator ma zainstalować liczniki skomunikowane z systemem zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych.

Operatorzy mają ten obowiązek realizować etapami. Do końca 2023 roku muszą wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników, do końca 2025 – co najmniej 35 proc., do końca 2027 – co najmniej 65 proc.

REKLAMA

Energa-Operator jest liderem zdalnego opomiarowania w Polsce. Już w najbliższym czasie wypełnimy wymogi nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021, osiągając zakładany w niej na 2028 rok 80-proc. poziom zdalnego opomiarowania, znacząco przed wskazanym terminem – mówi Łukasz Głowacki, dyrektor Departamentu Pomiarów Energa-Operator.

Do roku 2026 mamy w planach zamontowanie liczników zdalnego odczytu u wszystkich przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej uczestników rynku energii elektrycznej – dodaje Głowacki.

Bilansowanie systemu elektroenergetycznego

Jak zaznacza Energa-Operator, inteligentne liczniki będą niezbędne do prawidłowego bilansowania systemu elektroenergetycznego, w którym wiodącą rolę odgrywają odnawialne źródła energii elektrycznej. Pozwolą m.in. na identyfikowanie zdarzeń sieciowych wymagających reakcji w celu utrzymania ciągłości i jakości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

Liczniki zdalnego odczytu umożliwią też dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania na energię i moc oraz odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych. Dzięki temu będzie można sprawnie uzupełnić ewentualny brak mocy przy warunkach niesprzyjających generacji z OZE lub ograniczyć wytwarzanie z OZE przy braku popytu na energię elektryczną.

Zdalne urządzenia pomiarowe mają też pozwolić m.in. na monitorowanie parametrów dostarczanej energii i powiadamianie operatora o błędach technicznych sieci, np. braku fazy.

Jak podkreśla operator, istotną funkcją zdalnego pomiaru będzie umożliwienie szerokiego uczestnictwa użytkowników sieci elektroenergetycznej w rynku nowych usług związanych z transformacją energetyczną, m.in. tych dotyczących elastyczności sieci, a także powstanie nowych dynamicznych taryf, w których np. cena energii elektrycznej będzie mogła być aktualizowana co godzinę w zależności od aktualnego poziomu jej generacji i zapotrzebowania na nią.

REKLAMA

Urządzenia w najnowszym standardzie

Energa-Operator pod koniec ubiegłego roku zawarła dwie umowy na dostawy ponad 220 tys. liczników 1-fazowych oraz 250 tys. urządzeń 3-fazowych, a także przeszło 23 tys. modemów komunikacji zastępczej.

Zamówione urządzenia spełniają najnowsze normy komunikacji z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC), zgodne ze standardem PRIME 1.4, który dzięki wykorzystaniu szerszego pasma do transmisji danych ma zapewnić dużo większą odporność na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia odbiorców. Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują osiem kanałów, w których mogą się komunikować, i wybierają ten, w którym zakłócenia są najmniejsze.

PRIME (Powerline Intelligent Metering Evolution) Alliance to międzynarodowa organizacja zrzeszająca m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia. Celem jej działania jest tworzenie otwartych specyfikacji technicznych umożliwiających różnym wytwórcom produkcję urządzeń mogących wzajemnie współdziałać ze sobą w ramach jednej sieci dystrybucyjnej.

Największe wyzwanie jeszcze przed nami, ponieważ oczekiwania co do funkcjonowania zdalnej infrastruktury pomiarowej są bardzo wysokie. Celem jest zapewnienie możliwości codziennego przekazywania do Operatora Informacji Rynku Energii kompletu rejestrów pozyskiwanych z każdego licznika zdalnego odczytu zainstalowanego w sieci Energa-Operator, w czasie rzeczywistym, w granulacji danych godzinowych i minutowych – wyjaśnia Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator.

– Analogiczne wyzwania dotyczą przyjmowania i realizowania zleceń na rzecz klientów Energa-Operator w ciągu minut, w stosunku do obecnie przewidzianego na to czasu, który wynosi od 14 do 30 dni. Dlatego najbliższe lata w obszarze technicznej obsługi odbiorców to okres, w którym będziemy dokonywać transformacji energetycznej obejmującej działalność operacyjną w tym aspekcie funkcjonowania spółki. Jednocześnie bardzo mocno skupimy się też na tworzeniu standardów, przy jeszcze większej niż do tej pory współpracy z obszarami działalności informatycznej i telekomunikacyjnej – zapowiada Sikora.

Jak informuje Energa-Operator, wdrożenie liczników wykorzystujących standard PRIME 1.4 na tak szeroką skalę będzie jednym z pierwszych wdrożeń tego typu w Europie.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.