Wzrosła cena energii na rynku spot, kontrakty terminowe potaniały

Wzrosła cena energii na rynku spot, kontrakty terminowe potaniały
Pixabay

W ubiegłym miesiącu cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyraźnie wzrosła. Spadek wartości wystąpił natomiast w przypadku zawieranych w czerwcu kontraktów terminowych. TGE odnotowuje rekordową wysokość obrotów na Rynku Dnia Bieżącego.

Towarowa Giełda Energii przedstawiła podsumowanie działalności za czerwiec 2023 roku. W ubiegłym miesiącu średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła 550,93 zł/MWh i jest to wzrost o 57,86 zł/MWh w porównaniu do średniej ceny z poprzedniego miesiąca.

W maju średnia miesięczna cena energii na RDN wyniosła 493,07 zł/MWh, co oznaczało spadek o 87,90 zł/MWh w zestawieniu z wcześniejszym miesiącem. W kwietniu średnia cena energii elektrycznej na RDN wyniosła 580,97 zł/MWh i wzrosła nieznacznie – o 3,10 zł/MWh – względem średniej ceny z marca. Z kolei w marcu średnia miesięczna cena energii elektrycznej spadła o 97,61 zł/MWh w porównaniu do średniej ceny z lutego.

REKLAMA

Średnia cena energii na RDN w czerwcu była niższa o 245,24 zł/MWh w porównaniu do średniej ceny z kontraktów zawieranych na RDN w 2022 roku. W całym ubiegłym roku średnioważona cena energii na Rynku Dnia Następnego osiągnęła poziom 796,17 zł/MWh, rosnąc o 395,00 zł/MWh względem średniej ceny z 2021 roku.

Energia w kontraktach terminowych potaniała

O ile w ubiegłym miesiącu wyraźnie wzrosła średnia cena energii elektrycznej w transakcjach na RDN, o tyle w przypadku kontraktów terminowych nastąpił spadek średniej miesięcznej ceny. Czerwiec okazał się drugim miesiącem z rzędu, w którym kontrakty terminowe traciły na wartości.

Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu 2023 roku 661,64 zł/MWh. Oznacza to spadek o 39,53 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br. Wówczas cena ta wyniosła 701,17 zł/MWh, co stanowiło spadek o 62,05 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

W kwietniu średnia cena kontraktu BASE_Y-24 wyniosła 763,22 zł/MWh i był to wzrost o 24,57 zł/MWh w zestawieniu z ceną analogicznego kontraktu z wcześniejszego miesiąca. Natomiast w marcu br. średnia miesięczna cena kontraktu BASE_Y-24 wyniosła 738,65 zł/MWh, malejąc o 68,46 zł/MWh względem ceny tego kontraktu z wcześniejszego miesiąca. Podobny spadek nastąpił w lutym, kiedy średnia miesięczna cena wyniosła 807,11 i spadła o 63,31 zł/MWh względem średniej ceny ze stycznia br.

Średnia cena kontraktów BASE_Y-24 w czerwcu była niższa o 448,4 zł/MWh od średniej ceny kontraktów terminowych z całego ubiegłego roku. W 2022 roku średnia cena kontraktu rocznego BASE_Y-23 wyniosła aż 1110,04 zł/MWh i był to wzrost o 725,88 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-22 z roku 2021.

Obroty w górę

W ubiegłym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii sprzedano 13 032 025 MWh energii elektrycznej, co oznaczało wzrost o 2 proc. w stosunku do wolumenu sprzedaży z czerwca zeszłego roku. Obroty w czerwcu okazały się ponadto wyższe od obrotów z wcześniejszych miesięcy 2023 r.

W maju br. wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 10 309 290 MWh, co oznaczało spadek o 10,3 proc. w stosunku do wolumenu z maja zeszłego roku.

REKLAMA

Miesiąc wcześniej wolumen obrotów na TGE był wyższy – wyniósł 11 150 690 MWh, co było jednak również mniejszą wartością niż osiągnięta w kwietniu ubiegłego roku (-9,2 proc.).

W marcu wolumen obrotu energią elektryczną na TGE osiągnął poziom 12 788 419 MWh (-7,7 proc. r/r). Natomiast w lutym wolumen handlu wyniósł 9 356 649 MWh, a miesiąc wcześniej – w styczniu 2023 roku – za pośrednictwem giełdy sprzedano 12 459 993 MWh energii.

Obroty energią elektryczną na TGE w całym 2022 roku sięgnęły 141 371 527 MWh i był to spadek aż o 37,2 proc. r/r. Oznaczało to przeciętnie sprzedaż 11 780 960,5 MWh energii elektrycznej miesięcznie.

Rekord na Rynku Dnia Bieżącego

W miesięcznym podsumowaniu działalności za czerwiec TGE zwraca uwagę na notowany w tym roku wyraźny wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego (RDB), który umożliwia zawieranie transakcji sprzedaży energii w tej samej dobie.

Wolumen energii sprzedanej za pośrednictwem RDB w ubiegłym miesiącu przekroczył poziom obrotów z rekordowego do tej pory 2021 roku. Na RDB sprzedano wówczas 2 350 686 MWh energii elektrycznej. Tymczasem już w pierwszym półroczu 2023 roku obroty na RDB osiągnęły poziom 2 637 678 MWh.

Jak zwracają uwagę Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wzrost znaczenia Rynku Dnia Bieżącego wynika z rosnącej produkcji energii odnawialnej, która jest uzależniona od wietrzności i nasłonecznienia. To przekłada się na wzrost handlu na rynkach możliwie bliskich czasowi dostawy zakontraktowanej energii.

RDB umożliwia podmiotom działającym na hurtowym rynku energii bilansowanie swojej pozycji handlowej po zamknięciu bramki na Rynku Dnia Następnego, pozwalając zmniejszyć koszty, a także umożliwiając reagowanie na nieprzewidywalne zmiany zapotrzebowania lub awarie w systemie elektroenergetycznym bez konieczności rozliczania niezbilansowania na rynku bilansującym.

Ceny energii z TGE istotne dla prosumentów

Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii są istotne dla prosumentów rozliczających się z nadwyżek energii oddanych do sieci w systemie net-billingu. Ceny energii dla prosumentów są wyznaczane co miesiąc. Więcej o ostatnich cenach przyjętych do rozliczeń w net-billingu w artykule: Cena energii produkowanej przez prosumentów wyraźnie spadła.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.