REKLAMA
 
REKLAMA

Brak chętnych na premię kogeneracyjną

Brak chętnych na premię kogeneracyjną
fot. YouTube/Enea

W ramach pierwszej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), nie wyłoniono żadnego zwycięzcy. Pierwsza zeszłoroczna aukcja zakończyła się przyznaniem wsparcia dla dwóch przedsiębiorców. 

Pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną, oznaczona jako ACHP/1/2024, trwała od 18 do 20 marca 2024 r. Zakończyła się brakiem wyłonienia zwycięzcy – nie została bowiem złożona ani jedna oferta.

Prezes URE ogłosił pierwszą tegoroczną aukcję 24 stycznia br. Do rozdysponowania było łącznie prawie 4 mld zł (3 953 775 284,71 zł). Wsparciem mogła zostać objęta sprzedaż w sumie ponad 24 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji (dokładnie 24 385 946,670 MWh). O premię mogą się starać wytwórcy energii z nowych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW lub znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

REKLAMA

Środki na premie kogeneracyjne w ramach aukcji, a także ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży wynikały z wartości określonych na 2024 r. w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dodatkowym uwzględnieniem wolumenu produkowanej energii (MWh) i jej wartości (zł) z aukcji przeprowadzonych w 2023 r., w których nie zostały one w pełni rozdysponowane.

Niższa cena w 2023

W 2024 r. wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym ustalona została na 324,42 zł/MWh – o 66,41 zł/MWh mniej niż w ubiegłym roku. Cena ta podawana jest w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji.

REKLAMA

Zeszłoroczne aukcje dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu początkowo spotkały się z niewielkim zainteresowaniem, ożywienie nastąpiło dopiero pod koniec roku. W wyniku aukcji z marca 2023 r., premią objęto dwóch przedsiębiorców. Czerwcowa zakończyła się bez rozstrzygnięcia, po wrześniowej natomiast wsparcie otrzymało trzech wytwórców energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Najwięcej chętnych zgłosiło się do aukcji grudniowej. W efekcie premią kogeneracyjną objęto 18 jednostek – łącznie ponad 21 TWh energii elektrycznej, co stanowiło prawie 77 proc. energii przeznaczonej do wsparcia. Łączna wysokość premii wyniosła ponad 7,024 mld zł, tj. ponad 99 proc. całkowitej kwoty do rozdysponowania. Była to pierwsza w historii polskiego aukcyjnego systemu wsparcia dla kogeneracji aukcja, w której wartość energii elektrycznej zaoferowana przez zainteresowanych wytwórców przekroczyła zaplanowany budżet.

Jest ogłoszenie drugiej aukcji 2024

W środę 10 kwietnia Prezes URE ogłosił drugą tegoroczną aukcję – ACHP/2/2024 – na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji. Sesja aukcji potrwa od 3 czerwca (otwarcie godz. 8.15) do 5 czerwca (zamknięcie godz. 16.15) tego roku.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi ponad 24 TWh (24 385 946,670 MWh). Z kolei maksymalna wartość premii kogeneracyjnej, jaka łącznie może zostać przyznana w ramach aukcji, to prawie 4 mld zł (3 953 775 284,71 zł).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA