Spółdzielnie energetyczne: nowe możliwości

Spółdzielnie energetyczne: nowe możliwości
Fot. C4E

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne wprowadzają nowe możliwości do sektora energii odnawialnej, umożliwiając członkom lokalnych społeczności obniżenie rachunków za prąd oraz wspólne korzystanie z odnawialnej energii. Wprowadzenie nowych rozwiązań jest znacznie łatwiejsze dzięki Platformie Dla Energii od C4E i ich zaawansowanemu systemowi rozliczeń.

Społeczności energetyczne w Polsce i Europie

Na przestrzeni ostatnich lat spółdzielnie energetyczne w Europie przeżywały dynamiczny rozwój, stając się kluczowym elementem w transformacji energetycznej. Wzrost świadomości ekologicznej, rosnące ceny energii oraz dążenie do niezależności energetycznej zachęciły lokalne społeczności do tworzenia spółdzielni, które umożliwiają produkcję i dystrybucję energii odnawialnej na niewielką skalę, ale o dużym znaczeniu lokalnym.

W Polsce rozwój spółdzielni energetycznych jest na wczesnym etapie, ale wykazuje obiecujące perspektywy. Zainteresowanie spółdzielniami energetycznymi zaczęło rosnąć w ostatnich latach wraz z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych i wsparcia finansowego dla energii odnawialnej. Obecnie w Polsce działają spółdzielnie energetyczne, które skupiają się głównie na wykorzystaniu energii słonecznej i wiatrowej. Wspierane przez programy rządowe i fundusze unijne, te inicjatywy mają na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, redukcję kosztów energii dla członków spółdzielni oraz promocję lokalnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Spółdzielnie energetyczne w Polsce napotykają szereg wyzwań, często zmagają się z trudnościami w pozyskiwaniu finansowania na rozwój infrastruktury, szczególnie w początkowych fazach działalności. Istnieje również potrzeba lepszej regulacji prawnej i administracyjnej, która mogłaby usprawnić procesy związane z zakładaniem, zarządzaniem i rozwojem spółdzielni. Dlatego też, aby skutecznie funkcjonować i rozwijać się, spółdzielnie energetyczne muszą radzić sobie z tymi wyzwaniami poprzez współpracę, innowacyjne podejścia i nowoczesne technologie takie jak np. Platforma dla Energii od C4E.

Technologia dla zrównoważonego rozwoju

Niepołomicka Spółdzielnia Energetyczna (NSE) jest kolejnym podmiotem, który wprowadził system rozliczeń od C4E, który przynosi wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej członków. Dzięki nowemu rozwiązaniu spółdzielnia zyskała większą kontrolę nad procesem rozliczeń, oszczędza czas i zasoby, co przekłada się na lepsze warunki do dalszego rozwoju. Wdrożony system charakteryzuje się łatwością obsługi, a automatyzacja wielu procesów pozwoliła na eliminację błędów, które często występowały w tradycyjnych metodach rozliczeniowych. Dzięki temu członkowie spółdzielni mogą być pewni, że ich rachunki są precyzyjne, a wszelkie ewentualne nieścisłości są szybko wykrywane i korygowane.

C4E dostarcza innowacyjne rozwiązania, które automatyzują i optymalizują zarządzanie procesami rozliczeń energii. Dla NSE system ten umożliwia akwizycję danych rozliczeniowych w gradacji 15-minutowej i godzinowej oraz precyzyjne rozliczanie produkcji i zużycia energii, co stanowi kluczowy element efektywnego działania spółdzielni.

Stanisław Kracik, poprzedni prezes NSE, podkreśla:

Platforma dla Energii oraz zaproponowane przez C4E rozwiązania systemowe umożliwiły nam automatyzację wielu procesów w naszej spółdzielni. Bez tego systemu, musielibyśmy zmagać się ze znacznymi trudnościami oraz poświęcać dużo czasu na radzenie sobie z wyzwaniami, które stoją przed naszą organizacją.

Korzyści dla członków spółdzielni

Dzięki zastosowaniu technologii C4E, członkowie NSE mogą liczyć na liczne korzyści. System automatyzuje procesy rozliczeniowe, eliminując konieczność ręcznego przetwarzania danych i minimalizując ryzyko błędów. Integracja z platformą znacząco wpłynęła na operacje i efektywność NSE.

Jak zaznacza Kracik:

Bez dostępu do Platformy C4E musielibyśmy korzystać z ręcznych rozwiązań, takich jak arkusze Excel, co byłoby nieefektywne i czasochłonne. Dzięki systemowi możemy szybciej i skuteczniej zarządzać naszymi operacjami, co przekłada się na lepszą obsługę naszych członków i poprawę efektywności naszej działalności.

Przyszłość spółdzielni energetycznych

Według Stanisława Kracika wspólna działalność z C4E znacząco wpływa na postrzeganie spółdzielni energetycznych i ich rolę w przyszłości rynku energetycznego.

Współpraca z C4E ma dla nas podstawowe znaczenie i niewątpliwie wpływa na prestiż i znaczenie naszej spółdzielni na rynku społecznej energetyki – mówi Kracik.

Niepołomicka Spółdzielnia Energetyczna, korzystając z Platformy dla Energii C4E, staje się przykładem, jak nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważony rozwój i efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi.

Kolejny krok dla czystej energii, który pokazuje drogę innym spółdzielniom

NSE ma ambitne plany rozwoju, które obejmują analizę możliwości budowy instalacji OZE, opracowanie dokumentacji i pozwolenia na budowę hybrydowej instalacji OZE (farma fotowoltaiczna i magazyn energii).

W ramach aplikacji do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o pozyskanie środków przedinwestycyjnych zaproponowaliśmy program rozwoju, który obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,815 MW oraz magazynu energii o mocy 0,50 MW – wyjaśnia Kracik.

Inwestycje te wpisują się w trend obecny w całej Unii Europejskiej, gdzie dzięki nowym regulacjom powstaje coraz więcej społeczności energetycznych.

Niedawno w spółdzielni energetycznej doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Stanisław Kracik zdecydował o ustąpieniu ze stanowiska prezesa. Od 24 maja 2024 roku funkcję tę przejęła Marzena Biernat, która podejmuje się kierowania dalszym rozwojem NSE i realizacji ambitnych projektów związanych z energią odnawialną.

Adres strony C4E: platformadlaenergii.pl

Numer kontaktowy: +48 784 981 801

 

C4E – materiał sponsorowany