Rząd dołoży 2 miliardy zł na dotacje na energię odnawialną na wsi

Rząd dołoży 2 miliardy zł na dotacje na energię odnawialną na wsi
WELTEC

W tym miesiącu zakończy się aktualny nabór wniosków w programie Energia dla Wsi, w którym można otrzymać dofinansowanie na produkcję i magazynowanie energii odnawialnej na obszarach wiejskich. W przygotowaniu jest nowa edycja programu. Na dofinansowanie ma zostać przeznaczona ogromna pula pieniędzy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad nową edycją programu Energia dla Wsi. Jego celem jest dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Pula środków w programie Energia dla Wsi w nowej odsłonie ma wzrosnąć do 3 mld zł (dotychczas na program przeznaczono 1 mld zł). W tym 1 mld zł przewidziano na dotacje, a 2 mld zł na zwrotne formy dofinansowania.

REKLAMA

Zgodnie z projektem programu beneficjentami dofinansowania będą mogli zostać rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne przez co najmniej 12 miesięcy), a także spółdzielnie energetyczne (istniejące lub powstające) oraz członkowie tych spółdzielni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W nowej edycji programu Energia dla Wsi mają być dofinansowywane inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne, biogazownie rolnicze, a także magazyny energii.

Z projektu programu wynika, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na systemy o mocy 50 kW-1 MW, a spółdzielnie energetyczne i ich członkowie – na systemy o mocy 10 kW-10 MW. Dofinansowanie może objąć instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV.

W przypadku biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na systemy o mocy elektrycznej 10 kW-1 MW (w tym biogazownie o mocy cieplnej 30 kW-3 MW), natomiast spółdzielnie energetyczne i ich członkowie – na systemy o mocy 10 kW-10 MW (w tym biogazownie o mocy cieplnej 30 kW-30 MW).

Co istotne, inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie będzie ono udzielane na koszty, które już zostały sfinansowane z publicznych środków.

Jaka wysokość dofinansowania?

Na instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe będzie można otrzymać dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki pokrywającej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji do 45 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na magazyn energii z kolei będzie można uzyskać dotacje w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalny udział magazynu energii w kosztach kwalifikowanych źródła wytwórczego nie będzie mógł przy tym przekroczyć 50 proc.

Program przewiduje możliwość zwiększenia ww. poziomów dofinansowania o 20 pkt proc., gdy beneficjentem będzie mikro- lub mały przedsiębiorca, a także o 10 pkt proc., gdy będzie nim średni przedsiębiorca.

Dofinansowanie w formie pożyczki nie będzie mogło być wyższe niż 25 mln zł. Pożyczka przyznawana ma być na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. W przypadku preferencyjnej pożyczki jej wysokość zostanie ustalona na podstawie WIBOR 3M + 50 pkt proc., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku. W przypadku pożyczki rynkowej jej oprocentowanie będzie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Pożyczka ma być udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy.

Oferowana w programie Energia dla Wsi dotacja nie będzie mogła być wyższa niż 20 mln zł.

W przypadku projektów realizowanych w formule project finance obowiązuje wymóg wkładu własnego w formie kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym (z wyłączeniem pożyczek i obligacji) w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dodatkowe koszty kwalifikowane

Zgodnie z projektem programu do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć także:

REKLAMA

  • koszty związane z przygotowaniem inwestycji – do 10 proc. sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  • koszty związane z zarządzaniem inwestycją – do 10 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  • koszty nabycia nieruchomości – do 10 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  • koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi – do 20 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekt nowej edycji programu Energia dla Wsi ma zostać skierowany do konsultacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu wypłaty unijnych środków z Funduszu Modernizacyjnego. Po zatwierdzeniu powinien zostać ogłoszony nabór wniosków. Będzie to już druga edycja tego programu.

Decyzją członków nowego zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponowane zmiany trafią do konsultacji ministra klimatu i środowiska. Zarząd podjął także decyzję o wystąpieniu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wypłatę środków z Funduszu Modernizacyjnego dla programu „Energia dla wsi”.

Mało czasu na wniosek w pierwszej edycji Energii dla Wsi

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje jeszcze wnioski o dofinansowanie w pierwszej edycji programu Energia dla Wsi. Pod koniec ubiegłego roku jej budżet został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł. Pieniądze pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Nabór wniosków o dotacje w pierwszej edycji programu rozpoczął się w styczniu 2023 r. i pierwotnie miał się zakończyć w grudniu 2023 r. Jednak nabór został przedłużony do 29 lutego 2024 r. Na złożenie wniosku o dofinansowanie pozostały więc niecałe 3 tygodnie.

Dofinansowanie z aktualnej edycji programu Energia dla Wsi można pozyskać na:

  • elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, nie większej niż 1 MW;
  • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, nie większej niż 1 MW;
  • magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem wytwórczym realizowanym w ramach inwestycji.

Spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie mogą otrzymać dofinansowanie na następujące inwestycje:

  • elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW, nie większej niż 10 MW;
  • magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem wytwórczym realizowanym w ramach inwestycji.

Dofinansowanie na magazyny energii można otrzymać w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wniosków o dofinansowanie więcej niż pieniędzy

Z informacji uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl wynika, że do końca ubiegłego miesiąca w programie Energia dla Wsi złożonych zostało 251 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1,254 mld zł. Przewyższa ona więc budżet programu liczący 1 mld zł. Wśród złożonych aplikacji 142 wnioski dotyczyły dofinansowania w formie dotacji w łącznej wysokości 819,38 mln zł.

Rzecznik NFOŚiGW Ewelina Steczkowska informuje, że złożone wnioski dotyczą przede wszystkim budowy biogazowni rolniczych. Takich wniosków złożono 129 na łączną kwotę dotacji 584 mln zł. Ponadto przyjęte zostały dwa wnioski o wsparcie budowy mikroelektrowni wodnych na łączną kwotę dotacji 5,66 mln zł, a także dwa dotyczące instalacji fotowoltaicznych. W przypadku fotowoltaiki inwestorzy wnioskowali o dofinansowanie w formie pożyczek w wysokości 2,84 mln zł.

Do końca stycznia NFOŚiGW zawarł z beneficjentami umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 90,83 mln zł – wszystkie dotyczą inwestycji w biogazownie.

Dotacje na małe elektrownie wiatrowe

Nowa wersja Energii dla Wsi to niejedyny program dofinansowania na odnawialne źródła energii, który aktualnie przygotowuje NFOŚiGW. Fundusz przedstawił też m.in. założenia programu Moja Elektrownia Wiatrowa, z którego będzie można otrzymać dofinansowanie na montaż przydomowej turbiny wiatrowej.

Więcej o tym programie w artykule: Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe już w 2024.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.