REKLAMA
 
REKLAMA

Moc OZE w grupie Enea przekroczyła 500 MW

Moc OZE w grupie Enea przekroczyła 500 MW

Enea podsumowała 2023 r. Potencjał wytwórczy poznańskiej grupy zwiększył się w ubiegłym roku głównie za sprawą inwestycji w fotowoltaikę.

Strategia Enei zakłada poprawę efektywności i niezawodności sieci, do czego przyczynia się zwiększanie nakładów na inwestycje w dystrybucję. W ubiegłym roku Enea przeznaczyła na nakłady inwestycyjne ponad 3,7 mld zł, z czego ponad połowę (1,86 mld zł) stanowiły inwestycje w zakresie dystrybucji. Jak podaje spółka, był to rekordowy rok pod względem nakładów w tym obszarze.

Enea zapewnia, że traktuje priorytetowo konieczność zwiększania potencjału sieci dla nowych przyłączeń OZE przy równoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W 2023 r. spółka Enea Operator oddała do użytku m.in. nowe Główne Punkty Zasilania (GPZ) w Suchym Lesie (woj. wielkopolskie), w centrum Poznania, w Szczecinie oraz zmodernizowane stacje elektroenergetyczne we Wronkach, Chodzieży (woj. wielkopolskie), Recławiu i Gryficach (woj. zachodniopomorskie) oraz szczecińskich Gumieńcach.

REKLAMA

2,5 mld zł finansowania

W ubiegłym roku Enea podpisała umowę finansowania z konsorcjum pięciu banków na kwotę 2,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji i rozwój projektów OZE. Otrzymała także z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt na inwestycje w obszarze dystrybucji. Pozyskane środki  zostaną w całości przeznaczone na inwestycje prowadzone w latach 2023-2025. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Enea otrzymała środki na modernizację sieci.

W ubiegłym roku grupa Enea inwestowała także we własne moce wytwórcze. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii Enei zwiększyła się o 53 MW i na koniec 2023 r. wynosiła już ponad 500 MW. Wzrosła produkcja energii ze źródeł OZE (o 17 proc. r/r) i wyniosła niemal 2,3 TWh. Jednocześnie spadła produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych (o ponad 21 proc. r/r).

Wyższa EBITDA, ale wynik netto na minusie

W 2023 r. Grupa Enea wypracowała wyższą EBITDA niż rok wcześniej – wyniosła 6,3 mld zł. Przychody ze sprzedaży i inne dochody sięgnęły 48,2 mld zł.  Spółka podaje, że jednocześnie odnotowała stratę netto na poziomie -443 mln zł, na co wpłynęły dokonane przez nią odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych spółek: Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec i Enea Ciepło oraz wartość segmentu Wydobycie z perspektywy Grupy Kapitałowej. Wskaźnik dług netto/EBITDA w 2023 r. kształtował się na poziomie 0,85 (wobec 1,73 w roku 2022).

Najwyższą EBITDA (3,6 mld zł) Enea wypracowała w obszarze wytwarzania (wzrost o 3,3 mld zł r/r), na co złożył się wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych i Segmencie OZE. Odnotowano wzrost marży z koncesji na wytwarzanie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy, wzrost przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych i wzrost marży na Zielonym Bloku.

W Segmencie Ciepło Enea odnotowała spadek EBITDA z uwagi na spadek marży jednostkowej na cieple. Spółka odnotowała wzrost kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz kosztów stałych w całym obszarze wytwarzania. W 2023 r. Grupa wytworzyła 21,3 TWh energii elektrycznej, z czego 2,3 TWh ze źródeł odnawialnych (wzrost o 17 proc. r/r). Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania spadła o 7 proc. r/r i wyniosła 6,6 PJ.

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,8 mld zł (wzrost o 493,2 mln zł r/r). Spółka podaje, że na taki wynik złożyła się wyższa zrealizowana marża z działalności koncesjonowanej przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze obrotu wynik EBITIDA ukształtował się na poziomie -29,9 mln zł. Wzrost o 46,1 mln zł r/r (czyli mniejsza strata) jest wynikiem wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, spadły marże na rynku detalicznym.

REKLAMA

W 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 22,8 TWh i był niższy o 3,5 proc. r/r, co spółka tłumaczy zmianami w portfelu klientów. W segmencie odbiorców biznesowych grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 642 GWh r/r), a w segmencie gospodarstw domowych – niewielki wzrost (o 34 GWh). Jednak łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły o prawie 3,8 mld zł r/r. (o 31,7 proc.), co grupa tłumaczy wzrostem cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrosły głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

Enea wdrożyła system Enea Trade 24, który służy do zarządzania zakupem energii w oparciu o ceny kształtowane przez indeksy giełdowe. System umożliwia klientom biznesowym z całej Polski optymalizację kosztów zakupu energii i samodzielną realizację przyjętej strategii zakupowej. Z platformy mogą korzystać obecni i nowi klienci biznesowi Enei.

Ponad 1,5 GW mikroinstalacji w sieci Enei

Grupa Enea prowadzi własne projekty OZE, systematycznie zwiększając możliwości wytwarzania energii odnawialnej. Wśród inwestycji są elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe. Inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku zwiększyły potencjał grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE o 53 MW. Na koniec 2023 r. moc zainstalowana w OZE w Grupie Enea wynosiła ponad 500 MW.

W 2023 r. Enea Operator dostarczyła 20 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Spółka podaje, że w 2023 r. przyłączyła do swojego systemu dystrybucyjnego ponad 24 tys. nowych instalacji OZE o mocy ponad 1,5 GW. Wśród odnawialnych źródeł energii przyłączonych przez Eneę w 2023 r. najwięcej było fotowoltaiki. Liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji na koniec 2023 r. liczyła ponad 174 tys. – ich łączna moc to ponad 1,5 GW. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Enea Operator przyłączyła 24 tys. nowych prosumentów.

W ubiegłym roku portfel OZE Grupy Enea powiększył się o trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 48 MW. Jedna z nich to PV Genowefa (35 MW) położona w okolicach Kleczewa w Wielkopolsce, która zaczęła produkcję energii w sierpniu 2023 r. Kolejne inwestycje Enei to farma fotowoltaiczna w Tarnowie na Dolnym Śląsku (10 MW) oraz w Tykocinie na Podlasiu (2 MW).

Enea rozpoczęła też prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I i podpisała umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II. Te inwestycje powiększą moc zainstalowaną grupy w fotowoltaice o 16 MW.

Enea nabyła także projekt farmy wiatrowej Bejsce o mocy 19,8 MW w województwie świętokrzyskim. Farma wiatrowa, która będzie się składać z sześciu turbin wiatrowych (każda o mocy 3,3 MW), ma rozpocząć pracę na początku 2025 r.

Rekordowe zyski Bogdanki

W 2023 r. spółka Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła, jak podaje, najwyższe przychody i największe zyski w historii spółki. Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły ponad 3,93 mld zł, wynik EBITDA osiągnął poziom ponad 1,34 mld zł, zysk ze sprzedaży – 896,5 mln zł, a zysk netto – 687,1 mln zł (wzrost o 291 proc. r/r). Produkcja węgla handlowego w 2023 r. osiągnęła 7,1 mln ton, a sprzedaż – 6,7 mln ton.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

A ja dziś dostałem odmowę przyłączeniową na 2 MW. Od Enea.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA